NORMAS DE FUNCIONAMENTO

  • As actividades realizaranse sempre e cando se reúna un grupo mínimo de alumnos. por isto, o cadro horario podería sufrir algunha modificación ou axuste.
  • Apuntarse a unha actividade implica que @ alumn@ non poderá darse de baixa ata final de curso.
  • O recibo para o pago das actividades domiciliarase na conta bancaria que nos facilitedes na ficha de inscrición, agás a actividade de natación.
  • A ficha de inscrición* tedes que enviala @ titor@ antes do venres, 21 de xuño ou no mes de setembro, antes do día 20.
  • Para reservar a praza na actividade de natación (Piscina Municipal de Lavadores ou “Maisqueauga”) é necesario que enviedes o ingreso da cuota do cuatrimestre na conta bancaria que se inclúe na circular e que xuntedes o xustificante coa inscrición.
  • Non se recuperarán as sesións que non se impartan por coincidor con excursións, campamentos ou períodos vacacionais.
  • Se algún usuario non respectara as normas básicas de disciplina, urbanidade ou convivencia amoestaráselle cunha notificación aos pais; no caso de reincidencia poderá ser excluído deste servizo previa audiencia dos pais e terá que seguir aboando o curso ata o último mes.
  • Para resolver calquera dúbida podedes falar con María Carregal, Antía González ou María José Araújo e para consultas sobre as actividades deportivas (futbito) fallado con Isaac Gómez ou Yurema Collazo.