NIVEIS EDUCATIVOS

No Colexio Plurilingüe ALBORADA impartimos:

  • Ed. Infantil: de 3 a 6 anos
  • Ed. Primaria: de 6 a 11 anos
  • Ed. Secundaria: de 12 a 16 anos
  • Ed. Especial

Temos unha aula por nivel cumprindo coa ratio sinalada pola Xunta de Galicia e un titor/a para cada unha.