Para practicar os idiomas estudados no centro, inglés e francés, nun entorno acorde e inmersos na propia cultura do país, organizamos un intercambio anual con  estudantes estranxeiros aos que imos coñecendo ao longo dun curso ou dous a través de actividades virtuais.

Suecia – curso 2012/13

Polonia – curso 2013/14

Noruega – curso 2014/15

Eslovenia – curso 2015/!6

Italia – curso 2016/17

Alemania – curso 2017/18

Finlandia – curso 2018/19