NIVEL PEDAGÓXICO

DIRECTORA: Casimiro Gómez Álvarez
XEFA DE ESTUDOS: Nuria Álvarez Rial
SECRETARIA: Adela Queimadelos Paramés

NIVEL EMPRESARIAL

PRESIDENTA: Galicia Estévez Garrido
VICEPRESIDENTA: Antía González Fernández
TESOUREIRA: Verónica Beloso Alonso
SECRETARIA: María Gómez Álvarez