NIVEL PEDAGÓXICO

DIRECTORA: Pastora Carrera Gándara
XEFE DE ESTUDOS: Luis Alonso Dobarco
SECRETARIA: María Gómez Álvarez

NIVEL EMPRESARIAL

PRESIDENTA: Antía González Fernández
VICEPRESIDENTA: Verónica Beloso Alonso
TESOUREIRA: Yurema Collazo Fernández
SECRETARIA: Galicia Estévez Garrido