Complementarias

Para facer máis lúdico e completo o proceso de aprendizaxe mixturamos as actividades nas aulas con outras fóra do recinto escolar ou con charlas, obradoiros, concursos…