As titorías desenvolveranse de OUTUBRO a MAIO.

Pregámoslles que se non poden asistir á tutoría o comuniquen con antelación para buscar outro día para a reunión e poder, así, atender a outras familias nesa data.

EDUCACIÓN INFANTIL

Chelo Bello Cordo (3 anos)

Casimiro Gómez Álvarez (4 anos)

Yurema Collazo Fernández (5 anos)

EDUCACIÓN PRIMARIA

Nuria Álvarez Rial (1º E.P.)

Gema Lara León (2º E.P.)

José Luis Fernández Casas (3º E.P.)

María Mayo Ruíz (4º E.P.)

Verónica Beloso Alonso (5º E.P.)

Mª José Araújo Fernández (6º E.P.)

EDUCACIÓN SECUNDARIA

 Carlos Fernández Babarro (1º E.S.O.)

Galicia Estévez Garrido (2º E.S.O.)

Luís Alonso Dobarco (3º E.S.O.)

María Gómez Álvarez (4º E.S.O.)