Imos pasar uns días en contacto co natureza!

Desde os primeiros cursos ofertamos marchar de campamento dous días e unha noite (Ed. Infantil) ou tres días e dúas noites (Ed. Primaria) acompañados polos seus mestres do Colexio e contando coa profesionalidade dos monitores de “O Fieitás” e  a “Granxa Escola Barreiros” para disfrutar plenamente da natureza e poder participar en actividades cooperativas fóra do ambente rutinario.