NORMAS DE FUNCIONAMENTO

  • As actividades realizaranse sempre e cando se reúna un grupo mínimo de alumnos. Por isto, o cadro horario podería sufrir algunha modificación ou axuste cando se contabilicen as solicitudes.

  • Todas as actividades comezarán no mes de outubro e rematarán no mes de maio no horario de tarde que se indica no cadro do anverso desta páxina.

  • Apuntarse a unha actividade implica que o alumno non poderá darse de baixa ata o final do curso.

  • O pago das actividades realizarase mensualmente e con cargo na conta bancaria que dispón o centro escolar, agás a actividade de NATACIÓN.

  • Para reservar a praza na actividade de NATACIÓN (Piscina Municipal de Lavadores ou “Maisqueauga”) ingresade a cuota do cuadrimestre en ABANCA ES47 2080 5120 4030 4000 0916 co concepto: “NATACIÓN” e enviade o xustificante coa inscrición á titora canto antes. Rogámosvos que non enviedes os cartos polos alumnos.

  • Non se recuperarán as sesións que non se impartan por coincidir con excursións, campamentos ou periodos non lectivos.

  • Nas actividades que se desenvolvan nas instalacións do centro, os alumnos vestirán o uniforme ou o equipaxe deportivo do colexio.

  • Se algún usuario non respectara as normas básicas de disciplina, urbanidade ou convivencia amoestaráselle cunha notificación aos pais; no caso de reincidencia poderá ser excluido deste servizo previa audiencia dos pais e terá que seguir aboando o curso ata o derradeiro mes.

  • Para resolver calquera dúbida podedes falar con María José Araújo ou con Yurema Collazo.

Pode descargar a ficha de inscripción para as actividades extraescolares do curso 2019-20 no seguinte enlace: Actividades extraescolares – inscrición.