Para que o alumno se relacione co entorno medioambiental e disfrute, á mesma vez, da aprendizaxe in situ organizamos saídas fóra do centro escolar de toda a xornada ou de media xornada intentando ofrecer un abanico completo e coordinado co curriculum da aula.”