COMEDOR

As comidas serán servidas polo catering ADRIMIAL FOOD. Este servizo está dispoñible durante todo o curso (de setembro a xuño).

Os usuarios de comedor poden facer uso da LUDOTECA de forma gratuita ata as 17:30h.

Na xornada de tarde, os alumnos que así o precisen e previo permiso do seu mestre ou titor poderán acceder á AULA DE ESTUDO onde poderán facer traballos en equipo baixo o control do mestre de garda.

Este curso, 202-21, debido ás restriccións pola Covid-19, quedan suspendidos os servizos de ludoteca e aula de estudo.