COMEDOR

As comidas serán servidas polo catering ADRIMIAL FOOD. Este servizo está dispoñible durante todo o curso (de setembro a xuño).

Os usuarios de comedor poden facer uso da LUDOTECA de forma gratuita ata as 17:30h.

Na xornada de tarde, os alumnos que así o precisen e previo permiso do seu mestre ou titor poderán acceder á AULA DE ESTUDO onde poderán facer traballos en equipo baixo o control do mestre de garda.

Este curso, 2021-22, debido ás restriccións pola Covid-19, hai modificacións que se poden ver no apartado de actividades extraescolares desta web.