HORARIO ESCOLAR

Xornada continuada de mañá de 8,40 a 14,00 h.
Os alumnos/as de Ed. Secundaria terán unha clase semanal pola tarde de 15,55 a 17,30 h.:
1º ESO: martes           2º ESO: martes
3º ESO: martes           4º ESO: xoves

Estes horarios, en cumprimento do protocolo Covid, sufrirán as seguintes modificación sno curso 2021-22:

HORARIOS DOS RECREOS

Ed. Infantil:
Primeiro recreo: 10,45 – 11,10 h.
Segundo recreo: 12,45 – 13,15 h.

Ed. Primaria:
Primeiro recreo: 10,15 – 10,30 h.
Segundo recreo: 12,00 – 12,30 h.

Ed. Secundaria:
Recreo único: 11,10 – 11,40 h.

HORARIO DO COMEDOR

14,00 – 16,00 h.
A hora de recollida dos alumnos/as de comedor que non se queden a actividades extraescolares é de 15,10 a 15,55 h. de outubro a maio e de 15,00 a 15,30 h. en xuño e setembro.

HORARIO DO SERVIZO DE MADRUGADORES E AULA MATINAL

Desde as 7,30 h. ata as 8,30 h. estará aberto o colexio para os alumnos que fagan uso do servizo de aula matinal.
O colexio permanecerá aberto desde as 8,15 h. para o resto do alumnado.

HORARIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

16,00 – 17,30 h. de luns a venres de outubro a maio.
En setembro e xuño non haberá actividades extraescolares.

HORARIO DE SECRETARÍA

A secretaría do centro está aberta entre as 9,30 e 13,00 h.