As titorías desenvolveranse de OUTUBRO a MAIO.

Pregámoslles que se non poden asistir á tutoría o comuniquen con antelación para buscar outro día para a reunión e poder, así, atender a outras familias nesa data.

EDUCACIÓN INFANTIL

Chelo Bello Cordo (3 anos) – martes, 11,10 – 11,40 h.

Casimiro Gómez Álvarez (4 anos) – luns, 13,15 – 14,00 h.

Yurema Collazo Fernández (5 anos) – venres, 13,15 – 14,00 h.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Gema Lara León (1º E.P.) – mércores, 12,30 – 13,15 h.

Isaac Gómez Figueroa (2º E.P.) – luns, 08,40 – 09,30 h.

Nuria Álvarez Rial (3º E.P.) – luns, 12,30 – 13,15 h.

María Mayo Ruíz (4º E.P.) – martes, 12,30 – 13,15 h.

Mª José Araújo Fernández (5º E.P.) – mércores, 13,15 – 14,00 h.

Juan Abal, en sustitución de Conchita Amoedo Martínez (6º E.P.) – venres, 09,30 – 10,15 h.

EDUCACIÓN SECUNDARIA

 Galicia Estévez Garrido (1º E.S.O.) – xoves, 08,45 – 09,35 h.

 Pastora Carrera Gándara (2º E.S.O.) – martes, 09,35 – 10,25 h.

Luís Alonso Dobarco (3º E.S.O.) – xoves, 09,35 – 10,25 h.

María Gómez Álvarez (4º E.S.O.) – venres, 11,40 – 12,25 h.