Datas:

6 febreiro – 16,30 h

13 febreiro – 16,30 h

15 febreiro – 11,00 h

17 febreiro – 16,30 h

Pode reservar a súa cita para vindeiras xornadas no 986 272 432.