NIVEL PEDAGÓXICO

DIRECTOR: Casimiro Gómez Álvarez
XEFE DE ESTUDOS: María Mayo Ruíz
SECRETARIA: Gema Lara León

NIVEL EMPRESARIAL

PRESIDENTA: Verónica Beloso Alonso
VICEPRESIDENTA: Nuria Álvarez Rial
TESOUREIRA: Antía González Fernández
SECRETARIA: Concepción Amoedo Martínez